top of page
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.
 
  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
 
La Riva Beata Gawinek
81-411 Gdynia, ul. Mikołaja Kopernika 57,  REGON: 191266646, NIP:5861335302
e-mail: villagdynia@onet.pl
tel.: +48 517 449 195
2. PUNKT KONTAKTOWY
 
Administrator danych osobowych ustalił punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: villagdynia@onet.pl,
lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych – La Riva Beata Gawinek, 81-411 Gdynia, ul. Mikołaja Kopernika 57.
bottom of page